Duurzame landbouw

Duurzame landbouw is landbouw op duurzame wijze, niet alleen om te voldoen aan de huidige eisen op het gebied van voedsel, maar ook om te voldoen aan de toekomstige behoeften aan voedsel. Nederland heeft, als een van de grootste agrarische landen hier een leidersrol in. Circulaire landbouw, ook wel kringlooplandbouw wordt onder andere onderzocht. Het is gebaseerd op een waardering van ecologische, sociale, economische en bioculturele gebruikspatronen. Er komen in dit onderzoek goede vragen aan bod. zoals: waarom zou een boer het maximale uit zijn bodem moeten halen, als er aan de andere kant veel verspilling is en in sommige gevallen 50% niet op ons bord komt? 

Ecosystemen

Ecosysteemdiensten omvatten de ecologische diensten die door ecosystemen worden geleverd, waaronder lucht, water, land en biodiversiteit. Ze omvatten de natuurlijke cycli van de zon, plantenvoeding, bodem, temperatuur en neerslag. Ze omvatten ook menselijke activiteiten die ecosystemen beïnvloeden, waaronder wetenschap en onderzoek, landgebruik en landontwikkeling. De concepten van duurzame landbouw en eco-industrialisatie zijn met elkaar verbonden. Geen wonder dat wij in Groningen bij DolfijnAgri wereldwijd koploper zijn op het gebied van onkruidspecifieke bestrijding. Een van de belangrijkste stappen in een circulair systeem is het terugbrengen van gifstoffen die gebruikt worden. En waarom zou je op plaatsen waar geen onkruid staat toch spuiten?

Onkruidspecifieke bestrijding

Onkruidspecifieke bestrijding is een van de makkelijkst in te zetten stappen in duurzame landbouw. Waarbij veel andere maatregelen veel geld of planning vereisen is het overtstappen naar onkruidspecifieke bestrijding zonder extra kosten of planning te doen. Door tot 90% minder gif te gebruiken levert dit een besparing van 80% op. Hierdoor is dit ook populair bij boeren die bezig zijn met de transitie naar een biologische boerderij. Echter zover hoef je niet te gaan. De gifstoffen met 90% verlagen bij onkruidbestrijding in grasland biedt perspectief voor een tussenweg tussen de gangbare en biologische landbouw.

De bodemkwaliteit verbeteren

Zeker voor akkerbouwers, maar ook voor veehouders is er een gewasproductie om in stand te houden. Beheersystemen zijn nodig om de productie-efficiëntie te verhogen, inputs te verminderen, de bodemgezondheid te verbeteren en de gewasopbrengst te verbeteren. Managementstrategieën voor de productie van gewassen omvatten doorgaans ingewikkelde ingrepen om de plantengroei te bevorderen, onkruid te bestrijden en chemische verontreinigingen te verminderen. Intensief onkruidbeheer door herbiciden, pesticiden en andere chemicaliën, samen met bodembeheerpraktijken zoals grondbewerking, cultivatie en mulchen, kunnen echter de ecologische functies ernstig schaden. Door de bestrijdingsmiddelen tot 90% terug te brengen wordt de gezondheid van de bodem teruggebracht en daarmee de gezondheid van de dieren én het eindproduct.

Boeren hebben verschillende strategieën

Om een ​​duurzaam landbouwsysteem te bereiken, hebben boeren verschillende strategieën nodig om een ​​evenwicht te vinden in het gebruik van instandhouding, herstel en controle van de mechanismen voor het verbeteren van de gewasopbrengst. Een belangrijk aspect hieraan is de bodemkwaliteit en onkruidbestrijding. 

Aangezien biologische bestrijding effectief kan zijn bij het verbeteren van de bodemkwaliteit en de strategie is om het ecologische evenwicht te herstellen is het geen oplossing waar de gangbare landbouwe gemakkelijk op over kan stappen. Dit terwijl iedere boer de onkruidbestrijding wil verbeteren. Chemische bestrijdingsmaatregelen zijn nodig om onkruid te bestrijden. Echter overmatig gebruik van chemicaliën kan bodemvoedingsstoffen uitputten, grondwater vervuilen en lucht- en waterverontreiniging veroorzaken. Bovendien kan overmatig gebruik van chemicaliën een negatieve invloed hebben op de gewasproductie. Het afstappen van volvelds spuiten is de oplossing.

Conventionele (gangbare) landbouw of biologische 

Er zijn twee tegengestelde benaderingen van landbouw die worden beschouwd als voorbeelden van duurzame landbouw: conventionele, ook wel gangbare en biologische. Conventionele landbouw is afhankelijk van het gebruik van synthetische stoffen om de opbrengst van een akker te verbeteren. Biologische landbouw daarentegen gebruikt geen synthetische stoffen. Beide praktijken hebben nadelige gevolgen voor het milieu.

Biologische boederij

Biologische boeren vertrouwen op de natuurlijke compostering van plantaardig materiaal om stikstof, zwavel en kooldioxide te besparen. Het resultaat is dat de bodem en het plantenleven worden verrijkt met deze essentiële voedingsstoffen, wat resulteert in hogere gewasopbrengsten en een hogere plantproductiviteit. Als gevolg hiervan is er een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Aan de andere kant wisselen biologische boeren gewassen om ongedierte te bestrijden en de productie van het meest productieve gewas te verhogen. Deze rotatie helpt ook om de bodem te behouden, waardoor de duurzaamheid in de loop van de tijd toeneemt.

 

Duurzame landbouwpraktijken hebben zeker voordelen opgeleverd voor zowel het milieu als voor de boer. Verbeterde oogstopbrengsten, gecontroleerde plaagpopulaties en een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen zijn slechts enkele van de voordelen. Deze voordelen gaan echter gepaard met een soms lager nettoresultaat en een verslechtering van de schaalbaarheid.

 

Conventionele (gangbare) landbouw

De conventionele landbouw omvat nog steeds het grootste gedeelte van alle boerderijen in Nederland en heeft Nederland op de kaart gezet als koploper in de agrarische wereld. Onze regelgeving is strenger dan die van veel andere landen en veel boeren zetten nog extra in op duurzaamheid. Door middel van smart-farming en meer aandacht voor de bodem zijn de opbrengsten al gestegen. Gangbare landbouw zal steeds verder in de richting van biologische landbouw gaan maar met meer zekerheid van inkomen. Een mooi voordeel dat erbij komt is de verlaging van de kosten. Doordat DolfijnAgri met de zelf ontwikkelde innovatieve manier van onkruidbestrijding tot 90% van de bestrijdingsmiddelen kan besparen, biedt dit een enorm financieel voordeel. Onkruidspecifieke bestrijding is een van de stappen die we met elkaar gaan nemen in duurzame landbouw. Wij bespreken graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Neem contact op om een vrijblijvend adviesgesprek in te plannen.