Onkruid in grasland bestrijden

Het hebben van onkruid in grasland is een probleem die de meeste boeren wel kennen. Wanneer je het zat bent om constant te moeten spuiten, is het tijd over te stappen op een slimmere methode. DolfijnAgri is ontstaan vanuit precies die constatering. Voordat wij in de agrarische dienstverlening stapten, hadden wij een veehouderij. Daar hebben we een innovatieve manier ontwikkeld voor het bestrijden van hardnekkig onkruid zoals ridderzuring, distels en brandnetels. Deze methode is zo succesvol gebleken dat wij nu voor veel boeren dit onkruid bestrijden in het grasland. Na een aantal behandelingen is het gras vrijwel onkruidvrij. Ben jij het ook zat om te blijven spuiten maar toch jaarlijks het onkruid terug te zien? We laten graag onze methode aan je zien, neem contact met ons op.

Plantspecifiek onkruid in grasland bestrijden

Met de door ons ontwikkelde methode gebruiken we tot 90% minder chemicaliën. Het resultaat is echter beter dan via de conventionele methode. Daarnaast scheelt het tot 80% in de kosten. De methode die wij als DolfijnAgri ontwikkeld hebben is dus vele malen effectiever. Dit komt doordat wij niet volvelds bespuiten en gericht kijken naar het onkruid in het grasland. Hieronder vertellen we meer over deze methode. Weinig tijd om te lezen? Plan een vrijblijvend gesprek in. 

Onkruid in grasland herkennen

Voordat we begint met het gebruik van enige vorm van onkruidbestrijding, doen we onderzoek om meer te weten te komen over de verschillende soorten onkruid in jouw grasland. Wij zetten de juiste onkruidbestrijdingsproducten voor het onkruid in, in plaats van een mix die voor de meeste planten veel minder effectief is. Door onkruid in grasland herkennen en in kaart te brengen, kunnen wij een onkruidbestrijdingsplan maken.

Wat staat er in het onkruidbestrijdingsplan?

Het onkruidbestrijdingsplan is een praktisch handboek waarin we voor jouw percelen noteren welk type onkruid waar staat. Door onkruid in grasland te herkennen, weten wij welk middel effectief is en maken een tijdsplan wanneer we dit onkruid gaan bestrijden. Het is belangrijk het onkruid te verwijderen voordat ze de kans krijgen om te bloeien. Als er eenmaal onkruid in het grasland is gevestigd, kan het erg moeilijk zijn om ze te verwijderen. Zaad komt niet alleen via de wind, maar kan ook met de mest meekomen. Het is dus van cruciaal belang om een goed tijdschema aan te houden. Door verspreiding tegen te gaan kan de hoeveelheid chemicaliën op jouw grasland nog verder teruggebracht worden.

Effectief onkruid bestrijden

Onkruid in het grasland kan een grote overlast zijn, het kan schadelijk zijn voor de dieren en beperkt de grasopbrengst. Het is dus taak om het onkruid te verwijderen. Maar de chemicaliën die daarvoor gebruikt worden hebben een negatief effect op de bodemgesteldheid. Doordat wij het gericht alleen op het onkruid spuiten, blijft de grond op de rest van het perceel onveranderd en zal na verloop van tijd zelfs verbeteren. Om snel en efficiënt deze klus uit te voeren hebben wij meerdere quads op maat laten maken, voorzien van volledig spuitsysteem. Doordat wij tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden het perceel en het onkruid daadwerkelijk zien, kunnen wij veel beter in kaart brengen waar de problemen zijn. Zo wordt jouw onkruidbestrijdingsplan iedere keer bijgewerkt. En nog steeds zijn de kosten tot 80% lager dan de conventionele methode. 

Een meerjaren plan

Onkruidbeheer is altijd een meerjarenplan en onkruidbestrijding komt vaak ongelegen. Doordat wij samen een aantal dagen per jaar bepalen waarop wij alles doen, is dit goed in te plannen. Daarnaast hebben wij niets nodig, ons systeem is volledig self-supporting. Dit betekend dat wij zelfstandig op het grasland het onkruid kunnen bestrijden zonder dat jij daar omkijken naar hebt. Zelfs het benodigde water nemen wij mee. Na iedere behandeling brengen wij in kaart waar het onkruid staat en delen deze informatie met jou. Hierdoor is er volledige transparantie en zicht op de uitgevoerde werkzaamheden.

 

Wij zijn trots op de door ons ontwikkelde methode en komen graag langs om dit ook aan jou te laten zien. Neem contact op om een afspraak in te plannen.